top of page

ನಿಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

"ಬಹುಮತದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರದ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ."

 

– ಹಾರ್ಪರ್ ಲೀ, ಟು ಕಿಲ್ ಎ ಮೋಕಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್

ಕಾನೂನು

/lɔː/

1. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯವು ಅದರ ಸದಸ್ಯರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತೆ ಗುರುತಿಸುವ ನಿಯಮಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.

"ಇಮಾರಾ ಸರ್ವೈವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಆಧಾರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ."

ಹಕ್ಕುಗಳು

/rʌɪt/

noun

plural noun: rights

1. ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದಲು ಅಥವಾ ಮಾಡಲು ನೈತಿಕ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಅರ್ಹತೆ.

"ಇಮಾರಾ ಸರ್ವೈವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ."

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page