top of page

ಬದುಕುಳಿದವರಿಗೆ ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ

“ನೀವು ನಿಂದನೆಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಚೇತರಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯುವಿರಿ. ”

- ಒಲಿವಿಯಾ ಬೆನ್ಸನ್

ಬದುಕುಳಿದವರು

/səˈvʌɪvə/

noun

  1. ಬದುಕುಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತರರು ಅದನ್ನು ಮಾಡದ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ.

    "ಇಮಾರಾ ಸರ್ವೈವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ"

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page